СИЛАТА НА U/V-ФОРМАТА

Rate this item
(0 votes)


   Създателят, претворявайки Нищото в енергия и материя, е уловил и направил видимо неуловимото и невидимо Нищо (вакуума) в структури и форми, които сега наблюдаваме в природната среда, а най-добре – в кристалните решетки на веществата. Симетрията и сингонията (съчетанието на ъгли) в кристалната решетка определят нейния вид: триклинна, ромбична, тетрагонална, хексагонална, кубична и др.

   Всеки един ъгъл в кристалната решетка е V-форма. Ъгълът е резултат от енергийната свързаност на материалните частици в единна обемна структура. Ъгълът е белег за триизмерност и следователно – за наличието на материя.

   На атомно ниво материята се подчинява на сдвоена U-форма, сферична или овоидна, което е обусловено от орбиталното движение на елементарните частици, имащи едновременно свойствата на частица и вълна. Удивително е, че космическото макро пространство се подчинява на подобни зависимости и закони като микроматерията.

   U/V-формата в природата около нас? Разбира се, че я има. Всяка котловина, езеро, море, наподобяват голяма чаша, способна да вместява въздух, вода, твърда материя. Всеки връх или планина е като обърната чаша. Цветовете и листата на растенията приличат на малки телескопи, поглъщащи светлината.

   Показателен е цветът на слънчогледа, който следи движението на слънцето. Не само водните басейни служат като люпилни на живот. Той се заражда и в утробите на женските индивиди при животните и човека. За да могат да вместяват, съхраняват и родят, тези утроби също така имат единствено възможната U-форма. Някои животни раждат малките си в яйце.

   Уникалното творение на Създателя – U/V-формата – разбира се е систематично имитирано в култовите практики. Пирамидите в Египет, зикуратите в Месопотамия, могилите в Тракия, курганите в Азия, не са ли копия на тази съвършена форма? Юртите на българите в Азия, вигвамите на индианците в Америка, конусовидните сламени колиби в Африка са били ползвани за жилища, но чрез огнищата в своя център, те са „дишали“ към небето – една огнено-димна връзка с небесно-слънчевия отец Тангра.

   Будизмът, юдаизмът, християнството и ислямът са възприели от древното езичество тази сакрална форма: чрез полусферичните куполи, конусовидните или пирамидалните покриви на ступите, джамиите, синагогите и катедралите.

Ако желаете, изразете мнение, или дискутирайте с автора !