Съдържание на брой 4

Предна корица (външна), задна корица (външна)

Предна корица (вътрешна), задна корица (вътрешна)

РАЗДЕЛ „МИТОЛОГИЯ“

Валентин Йорданов. Хестия и Хелиос

Валентин Йорданов. ПРИКАЗКАТА "СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕДЖУДЖЕТА" – МИТОЛОГИЧНА ВЕРСИЯ ЗАНАЧАЛОТО НА ЧОВЕШКОТО ЦАРСТВО

РАЗДЕЛ „ИСТОРИЯ“

Владимир Христов. Българите са потомци на най-древното население на Балканския полуостров

Владимир Христов. Древна медицина на Балканите и връзката ѝ с Източната медицина 

Александър Мошев.„Тракийска парадигма“ или местна теория?

Валентин Йорданов. Генеалогия на българските канове до Кубрат и Кий

Никола Църцаров. Колко народа покръства Борис?

Свилен Топчиев. Пътят на светеца Михаил Войн Български от Родопите до Търново

РАЗДЕЛ „НУМИЗМАТИКА“

Ставри Топалов. Неизвестен малък номинал монета на Месамбрия от типа глава на Дионис – грозд” (115/105 – 72/71 г. пр. н. е.) с контрамарка “рак”, контрамарка използвана около средата на I в. пр. н. е. в Аполония Понтика

Николай Теодосиев. Най-големите колективни монетни  находки в България. Част II

 РАЗДЕЛ „ДРЕВЕН ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ“

Валентин Йорданов. Езикът и писмото на бесите, траките, македоните, мизите и българите

 РАЗДЕЛ „ИСТОРИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА“

Валентин Йорданов. Natalis Sol Invictus. Исторически роман за родилните премеждия и възхода на Божия син-слънце. Първа глава: От зачеването до раждането на Божия син. Легендата за Авитохол  Брой 4 - 2020/2021