Съдържание на брой 3

РАЗДЕЛ „МИТОЛОГИЯ“

Валентин Йорданов. Потомците на боговете Посейдон, Зевс и Хадес в Тракия
Валентин Йорданов. Произход на етнонима българи и на хоронима България
Валентин Йорданов. Розетата от Плиска, България – модел на Слънчевата система. Символика и значение в контекста на трако-скитската могила, българския курган, будистката ступа, египетската пирамида и месопотамския зикурат
Емил Захариев. Разсипаната история на Болг-ариа. Религия и реч, време и народ

РАЗДЕЛ „ИСТОРИЯ“

Александър Мошев. Един надпис от малоазийска Мизия във връзка с езика на племето мизи
Валентин Йорданов. Сакралните знаци и имена на българските канове от династията Дуло
Валентин Йорданов. Траки, котраги и българи
Владимир Христов. За куманите (половци или кипчаци) и все още битуващата теза, че те са тюрки
Мато Марчинко. Пътят на хърватите от Индия до Адриатика

РАЗДЕЛ „НУМИЗМАТИКА“

Ставри Топалов. Принос към проучване на цивилизацията от земите в източната част на Балканския полуостров през VII-V хилядолетие пр. н. е.
Николай Теодосиев. Най-големите колективни монетни находки в България. Част I.

РАЗДЕЛ „ИСТОРИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ“

Детелина Денчева. Образът на кан Тервел и на българските владетели в учебниците по "История и цивилизация" за VI-и клас

РАЗДЕЛ „ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО“

Валентина Маринова. Невена (Разказ)