Издания

Съдържание на книжките на списание "ГОРГОНИ"

ISSN 2367-7848

Издават Валентин Йорданов и Валентина Маринова

Издателски комплекс на Университета за национално и световно стопанство.
София 1700, ЖК „Студентски град“, бул. „Осми декември”.

   Драги читатели,

   В тази рубрика на сайта ще намерите съдържанието на статиите, публикувани в печатното издание на списание "ГОРГОНИ".

Книжка 1 София, 2016

Съдържание:

В. Маринова, В. Йорданов. Силата на U/V формата
В. Йорданов. Конят – свещеното животно на траките и българите
В. Йорданов. За Гер Ман, Пан Царев, Пасар Ел и Гор Руб край София
В. Йорданов. Началото на човешката наука или за езическите прототипи на Сатаната, Луцифер и Антихриста
В. Йорданов, В. Маринова. Символиката, въплътена в ритуалния златен сервиз от Панагюрище, България
В. Йорданов. Свещеният дъб
В. Йорданов. За Род и Рожаници
Св. Топчиев. Родопско-Ракитовска приказка
Ил. Бучков. Пътеводител на древностите край град Якоруда
Б. Иванов. Няколко любопитни сведения от всебългарския летописен сборник «Джагфар тарихи» от 1680 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ /на руски език/ В. Йорданов. Болгарская войнская каста "буил" = таурус, урус, рус. Появление Киевской руси

Книжка 2 София, 2017 – 2018

Съдържание:

РАЗДЕЛ „МИТОЛОГИЯ“

Валентин Йорданов. Етимология на хоронима Тракия
Валентин Йорданов. За мюзите, мизите и музиката
Валентин Йорданов. Месеците в годишния цикъл
Валентин Йорданов. Планини и върхове с имена на богове
Валентин Йорданов. Превъплъщенията на бог Дионис/Хор
Валентин Йорданов. Демир баба или Авитохол

РАЗДЕЛ „ИСТОРИЯ И НУМИЗМАТИКА“

Валентин Йорданов. Заселването на Тракия през VII хил. пр.Хр.
Свилен Топчиев. Българската планина Родопи крие артефакти за началото на земната цивилизация
Н.с. I ст., д-р Ставри Топалов. Нумизматика, колекционерство и някои проблеми с отношение законодателството за опазване на културното наследство
Проф. Йордан Йорданов. Истини и загадки на антропологията

РАЗДЕЛ „ДРЕВЕН ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ“

Александра Делова. Прототракийските писмености на Балканите
Валентин Йорданов. Към дискусията относно бохаирския диалект и писмо

Книжка 3 София, 2019

 РАЗДЕЛ „МИТОЛОГИЯ“

Валентин Йорданов. Потомците на боговете Посейдон, Зевс и Хадес в Тракия
Валентин Йорданов. Произход на етнонима българи и на хоронима България
Валентин Йорданов. Розетата от Плиска, България – модел на Слънчевата система. Символика и значение в контекста на трако-скитската могила, българския курган, будистката ступа, египетската пирамида и месопотамския зикурат
Емил Захариев. Разсипаната история на Болг-ариа. Религия и реч, време и народ

РАЗДЕЛ „ИСТОРИЯ“

Александър Мошев. Един надпис от малоазийска Мизия във връзка с езика на племето мизи
Валентин Йорданов. Сакралните знаци и имена на българските канове от династията Дуло
Валентин Йорданов. Траки, котраги и българи
Владимир Христов. За куманите (половци или кипчаци) и все още битуващата теза, че те са тюрки
Мато Марчинко. Пътят на хърватите от Индия до Адриатика

РАЗДЕЛ „НУМИЗМАТИКА“

Ставри Топалов. Принос към проучване на цивилизацията от земите в източната част на Балканския полуостров през VII-V хилядолетие пр. н. е.
Николай Теодосиев. Най-големите колективни монетни находки в България. Част I.

РАЗДЕЛ „ИСТОРИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ“

Магдалена Денчева. Образът на кан Тервел и на българските владетели в учебниците по "История и цивилизация" за VI-и клас

РАЗДЕЛ „ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО“

Валентина Маринова. Невена (Разказ)