Съдържание на брой 2

РАЗДЕЛ „МИТОЛОГИЯ“

Валентин Йорданов. Етимология на хоронима Тракия
Валентин Йорданов. За мюзите, мизите и музиката
Валентин Йорданов. Месеците в годишния цикъл
Валентин Йорданов. Планини и върхове с имена на богове
Валентин Йорданов. Превъплъщенията на бог Дионис/Хор
Валентин Йорданов. Демир баба или Авитохол

РАЗДЕЛ „ИСТОРИЯ И НУМИЗМАТИКА“

Валентин Йорданов. Заселването на Тракия през VII хил. пр.Хр.
Свилен Топчиев. Българската планина Родопи крие артефакти за началото на земната цивилизация
Н.с. I ст., д-р Ставри Топалов. Нумизматика, колекционерство и някои проблеми с отношение законодателството за опазване
на културното наследство
Проф. Йордан Йорданов. Истини и загадки на антропологията

РАЗДЕЛ „ДРЕВЕН ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ“

Александра Делова. Прототракийските писмености на Балканите
Валентин Йорданов. Към дискусията относно бохаирския диалект и писмо